.:: JEDNOTKY :: Infanterie-Regiment "List" :: Historie ::.
  


 

   V roce 1935 byl Münich Infanterie Regiment 19 (později přeznačený na Infanterie Regiment 19) náležející do stavu 7.pěší divize vybrán, aby nesl tradici 16.Bayerisches Reserve Infanterie Regimentu "List", jednotky u které v průběhu 1.světové války sloužil Adolf Hitler (tehdy v hodnosti gefreiter). Tato jednotka nesla jméno podle svého prvního velitele, kterým byl Oberstleutnant List. 
   Infanterie-Regiment 19 nesl titul "List" až do 21.září 1939, kdy titul převzal Infanterie-Regiment 119, součást 57.Infanterie Division. Tato divizi si velmi dobře vedla jak během polského tažení, tak i během bojů ve Francii. Zejména díky 57.pěší divizi se podařilo otupit silný protiútok Francouzů u Abbeville, kterému velel generál Charles De Gaulle. V úvodní fázi francouzského útoku divize utrpěla těžké ztráty, když se projevila neúčinnost jejích lehkých protitankových děl ráže 37 mm proti silně pancéřovaným francouzským tankům. Přesun další jednotky vyzbrojené protileteckými "osmaosmdesátkami" na bojiště však změnil situaci na frontě a po dvou dnech zuřivých bojů, při kterém bylo zničeno více jak 100 francouzských tanků, se Němcům podařilo De Gaullův protiútok zastavit.
   Při invazi do Sovětského Svazu v červnu 1941 byla 57.pěší divize součástí XLVIII.tankového sboru, se kterým se zúčastnila rychlého postupu směrem na východ (bojovala např. o Charkov, Voroněž), přičemž utrpěla značné ztráty. Jako součást 4.tankové armády Generalobersta Hotha se v červenci 1943 zúčastnila bitvy u Kurska. V rámci reorganizace struktury divize byl Infanterie-Regiment 199 15.srpna 1943 přeměněn na Panzergrenadier-Regiment 199. V únoru 1944 byla divize obklíčena v Čerkasské kapse a jen za cenu vysokých ztrát se jí podařilo z obklíčení uniknout. Po krátkém období odpočinku a reorganizace se zapojila do bojů armádní skupiny "Střed", bojujícím v centrálním sektoru Východní fronty. Jako součást XXVII.sboru byla 57.pěší divize obklíčena v oblasti Mogileva a prakticky zničena. Krátce poté byl zbytek divize rozpuštěn.
   Po likvidaci Infanterie-Regiment 119 společně s 57.pěší divizí, se tradice regimentu "List" vrátila opět k Infanterie-Regiment 19, součásti 7.pěší divize. Tato divize byla zařazena k XLVI.tankovému sboru skupiny armád "Střed" a jen stěží se jí podařilo uniknout zničení při velké sovětské ofenzívě v roce 1944. Zúčastnila se tvrdých ústupových bojů v Polsku až byla po poslední sovětské ofenzívě války odříznuta na poloostrově Hela v oblasti ústí řeky Visla, kde 8.května kapitulovala.

   Speciální insignie

   Jediným speciálním emblémem užívaným regimentem List byla jeho charakteristická páska na rukávu schválená k nošení 12.prosince 1943. Prvním držitelem byl velitel pluku Oberst Alfons König. Byla vyrobena z tmavě zelené vlny a lemována stříbrošedou pletenou stuhou. Mezi lemy byl strojem vyšitý nápis "Infanterie-Regiment List", který měl podobu rukou psaného textu. Páska byla nošena na levém předloktí, asi 15 cm od manžety rukávu.

   :: Struktura pluku, velitelé atd. ::.
   :: Fotogalerie ::.

   


Copyright © 2003-2010 2.RCT Praha. Všechna práva vyhrazena