.:: AKCE KLUBU :: V ROCE 2009 ::  Mordová rokle 2009::.

  Tak už je to 10 let co jsme poprvé s bratrem vyrazili na pozvání klubu KVH Třebestovice do Mordových roklí v milovickém vojenském prostoru na sraz klubů vojenské historie. Už tehdá nás zarazila neformálnost a maximální pohodovost tohoto setkání. Postupem času jsme se účastnili v hojném i nehojném počtu a v různých uniformách takřka všech ročníků. A tak desátý ročník se nemohl obejít bez naší účasti. Vzhledem k tomu že se mezi námi a třebestovickými během let vyvinula hezká spolupráce,byli jsme požádáni pro tento rok zabezpečit vstup do areálu a fungovat jako bezpečnostní služba během akce. navíc jsme získali prostor bývalé vrátnice a Mirek a ostatní ho během několika víkendů perné práce upravili na docela hezké zázemí pro strážní jednotku. No a tak nadešel den "D". Ve čtvrtek odpoledne dorazilo na místo velení ,během pátku se dostavil zbytek jednotky. Barák byl už v obyvatelném stavu,dokonce jsou i okna a cedule jen navodily atmosféru. Okolo 15.h začali přijíždět první účastníci a nám začala služba. Někteří veteránisté brali vybírání povinného poplatku jako normál,jiní remcali,pár vykuků se pokusilo do prostoru projet lesem. No ale jinak vcelku pohoda. V noci nás trochu překvapilo pár maníků co přijelo na hauspárty ale po tom co zhlédli přehlídku jeepů a otéček pochopili že asi jsou na špatném místě a odjeli. Ráno po snídani ( vejce  - a kupodivu ne v prášku ) se začal rozjíždět kolotoč strážní služby na checkpointu,tentokrát šlo spíš o příliv pěších. V 13.00 jsme užaslým divákům předvedli krátkou ukázku co všecho může spojenecké vojáky ISAF (tedy a naše hochy)na misi potkat. Asi největší úspěch měl krvácející Míra a wartburg odtlačený Rheem. Ale jinak se to lidem myslím líbilo. V 16.00 začala  velká druhoválečná ukázka "Boje na Krymu" a nám v podstatě služba pomalu končila. Zbývalo jen uregulovat odliv lidí z prostoru a uvést vše do původního stavu. Bohužel večerní zábavy už jsem se neúčastnil,ale jistě stála za to. Tak zase na 11 ročníku nashledanou

  

   :: Fotogalerie ::


Copyright © 2003-2010 2.RCT Praha. Všechna práva vyhrazena