.:: AKCE KLUBU :: V ROCE 2007 ::  Litoměřice::.

   Na konci listopadu proběhlo cvičení naší jednotky ve vojenském prostoru u Litoměřic.
Tato akce byla zaměřena na pohyb a orientaci v terénu, průzkum a součinnost jednotky při přesunu a následném napadení.
   V pátek večer jsme dorazili do určeného prostoru a připravili se k přenocování na bývalém házelišti granátů.
   V sobotu brzy ráno po rychlé snídani „happy mealu“ jsme vyrazili k plnění úkolů. Po lehkém výstupu na vyvýšený kopec byla vyčleněna skupina, která vyrazila k průzkumů objektů zakreslených na mapě. Po mírném zakufrování nakonec úkol splnila ve stanoveném čase ke spokojenosti velitele. Poté následoval výcvik, který se týkal přesunu jednotky v neznámém terénu s nečekaným napadením nepřítele a následným stahováním se vzájemným krytím do bezpečné zóny. Tento nácvik trval zhruba tři hodiny.
   Po rychlém pozdním obědě jsme se posunuli k dalšímu bodu výcviku a tím bylo, vybudování pozorovatelny a přístřešku pro dlouhodobou hlídkovou činnost. Po ukončení činnosti jsme se přesunuli zpět na házeliště, kde jsme následně provedly závěrečné zhodnocení celého výcviku.
   Třetí den v neděli po zabalení vybavení jsme provedli krátký autoprůzkum v oblasti vojenského prostoru s cílem najít další vhodné místo pro příští akce v tomto prostoru. Po té následoval návrat zpět do města.

   Zapsal : M.L. & M.L.

   :: Fotogalerie ::


Copyright © 2003-2010 2.RCT Praha. Všechna práva vyhrazena