.:: AKCE KLUBU :: V ROCE 2003 :: Milovice ::.

   Abychom si trochu odpočinuli od stresů při přípravách akce Od útlaku ke svobodě vyrazila naše squadra 23. května zaválčit si do Milovic. 
   Cesta vlakem na místo proběhla bez problémů a trablů a okolo půlnoci se jednotka uložila ke spánku v jednom z baráků po Rudé armádě. Idylku narušil pouze Čmoud.
   Ráno po dojezdu ostatních se parta rozdělila na „armádu“ a „teroristy“. Armáda zaujala postavení na kótě 238, což je jeden z kopců ve výcvikovém prostoru. „Teroristi“ měli za úkol postavení napadnout a zlikvidovat. Měl jsem dojem, že proplížit se přes volný prostor nebude vůbec pro soupeře snadné a že je uvidíme na dodatečnou vzdálenost. Omyl. Přesto, že jsme vysílali pravidelné patroly po okolí kóty, nemohli jsme nikoho objevit. 
   Až okolo 14.00 (čekání ve vedru bylo dost úmorné) jsme objevili keř lezoucí k nám. Byl to Průša a byl vysmahnut. Po té jsme objevili i druhou skupinu v lesíku cca 150 m od nás. Po přestřelce jsme je zlikvidovali.
   Po krátkém odpočinku jsme začali nacvičovat ústupový boj. V terénu cvičáku to byla vrahovina, remízky a křoviny se střídají s rovnou plání, což vyžadovalo neustálý pohyb. Armáda navíc fungovala s báglama na zádech a to ještě více zdržovalo. První přestřelku vyhráli condorovci, druhou a třetí průšovci. Tím pádem máme mezery v ústupovém boji. 
   Okolo 16.00 jsme toho měli už plné zuby a tak jsme akci ukončili. V hospůdce Modrá hvězda do nás spadlo několik litrů tekutin a část se vydala k domovu. 
   Akci musíme zopakovat, možná zkusíme trochu jiný terén a ne takové vedro.

   Zapsal Condor

   :: Fotogalerie ::.


Copyright © 2003-2010 2.RCT Praha. Všechna práva vyhrazena