.:: AKCE KLUBU :: V ROCE 2000 :: Gold Eagle ::.

   Ve dnech 29.9 – 1.10.2000 jsme uskutečnili opakování akce v Milovicích. Z Prahy nás vyrazilo šest a z Teplic sedm.
   Sešli jsme se v hotelu Hvězda okolo 20.00. Po menších zmatcích jsme rozdali zbraně a munici a teplická část vyrazila do prostoru Milovic, protože tentokrát měli být zlí hoši oni.
   My jsme přespali v ruině a kolem 10.00 vyrazili přes tankodrom směrem k nepříteli. S báglama nám to trvalo moc dlouho, nicméně v 12.00 jsme byli na místě. Dopředu jsme poslali průzkum (Mika a Mirek) a zbytek šel pomalu, obtěžkán dvojí výstrojí dál. Po úmorném pochodu jsme dorazili k cíli útoku. Teplice samozřejmě přes veškeré ujištění vůbec barák nehlídaly a tak jsme se poměrně bez problémů a s jednou ztrátou dostali dovnitř. Bohužel tím akce skončila, protože v momentě, kdy jsem chtěl do místnosti plné kobylek vrhnout granát byla akce přerušena s tím, že poblíž je jiná parta, která by si s námi ráda zahrála.
   A tak jsme se vrhli do společné akce, která trvala až do 18.00. Nepřítel měl dost velkou převahu ve zbraních a lidech a tak všechny hry skončily naším masakrem. Pravda, mám dojem, že se na tom podepsala naše nesehranost a nepohyblivost. Navíc bylo dohodnuto, že se bude hrát maximálně na 50.ran a to se samozřejmě nedodržovalo. Po akci následoval nástup s několika odměnami a pak jsme se opět přesunuli do Milovic, kde jsme vytloukli několik diskoték a Mirek si zase udělal sexuální bod do sbírky.

   Poučení : 
   a/ nebude- li jedna strana dodržovat dohodnutá základní pravidla, okamžitě akci ukončím
   b/ i kdyby v blízkosti probíhaly manévry NATO, bude se pokračovat v akci, výjimkou je samozřejmě zranění, nefunkční zbraně atd.
   c/ sehranost celé 2.RCT je děsivá, lidi neprojevují iniciativu, velitelé nevelí.
   Příští akce bude na toto zaměřena.

   Zapsal Condor
  


Copyright © 2003-2010 2.RCT Praha. Všechna práva vyhrazena